Bookmark and Share
kategorie: Aktuality

Otevření křesťanské psychologické poradny

Naše služby byly rozšířeny o psychologické poradenství. Křesťanská psychologická poradna tak získává oficiální místo mezi dalšími službami.

Pomáhá řešit mezilidské vztahy, ztrátu smyslu života, životní orientace, podporuje v období životních rozhodnutí, při náhlých nebo náročných životních událostech (ztráty blízkých, životní změny), nabízí doprovázení v období po návratu z léčebny apod. Nabízí možnosti pracovní terapie, zapojení do společenství, skupinových sezení, kontaktování sociální sítě.

Od města Dvůr Králové je podpořena finančními prostředkypro rok 2014.

Poradna bude mít svou provozovnu ve Štefánikově ul. 1207.